Сертификати и стандарти за качество и безопастност

ISO 9001:2008

БАБХ - HACCEP

 

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) е единен орган за контрол на безопасността и качеството на храните в Република България. Създадена в началото на 2011 г.,БАБХ следва най-добрите европейски практики в прилагането на високи стандарти при контрола в областта на безопасността и качеството на храните, хранителните добавки и напитките, ветеринарната медицина и хуманното отношение към животните, растителната защита и торовете, фитосанитарния контрол, фуражите, граничния контрол и др.

 

БАБХ е в постоянно сътрудничество с Европейския орган за безопасност на храните, с всички структури на Европейския съюз, имащи отношение към дейността на агенцията и с органите по безопасност на храните в държавите-членки от ЕС и трети страни. 

 

СЕРТИФИКАТ ЦЕХ ЗА БЕЛЕНЕ No. 4457/ 24.06.2014    СЕРТИФИКАТ ЦЕХ ЗА ПЕЧЕНЕ No. 4456/ 24.06.2014

 

 

Сертификат Белене
Сертификат Белене

Certificate Hulling